Nijland Genealogie: bronnen
Diese Seite gibts nur in Hollšndisch / This page is only in dutch. home e-mail  
Per gegeven in mijn bestand heb ik de bron waar dat gegeven aangetroffen is, geregistreerd. Hieronder is volstaan met slechts een opsomming van de gebruikte bronnen.
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Van het CBG zijn kopieŽn van persoonskaarten en persoonslijsten van Nijland afstammelingen, die na 1939 overleden zijn, verkregen.
Rijksarchief Gelderland Het Rijksarchief Gelderland, gevestigd aan de Markt in Arnhem, herbergt de archieven van de Burgelijke Stand van bijna alle Gelderse gemeenten. Ook zijn hier bijna alle kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 ter inzage. Daarnaast vele andere Gelderse stukken. Nijland nakomelingen, geboren voor 1811, zijn gevonden in de kerkelijke boeken van Ruurlo, Lochem, Zelhem, Borculo, Geesteren en Neede. Uit de periode na 1811 zijn Nijland-nakomelingen gevonden in actes van de Burgelijke Stand van dezelfde gemeenten, aangevuld met Hengelo (Gld) en Laren (Gld).
Historisch Centrum Overijssel Het Historisch Centrum Overijssel, het voormalige Rijksarchief Overijssel, gevestigd aan de Eikstraat in Zwolle, herbergt de archieven van de Burgelijke Stand van alle Overijsselse gemeenten. Nijland nakomelingen zijn gevonden in actes van de de Burgerlijke Stand van Haaksbergen, Hellendoorn en Holten.
Streekarchivaat Regio Achterhoek Archieven van de gemeentes Ruurlo en Borculo zijn hier te vinden. Met behulp van gegevens uit de bevolkingsregisters, die hier te vinden zijn, zijn gezinssamenstellingen van Nijland nakomelingen te achterhalen.
Stadsarchief Zutphen Archief van de gemeente Lochem is hier te vinden. Met behulp van gegevens uit het bevolkingsregister, welke hier te vinden is, zijn gezinssamenstellingen van Nijland nakomelingen te achterhalen. website: http://www.chiczutphen.com/
OTGB Het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderij onderzoek (OTGB) brengt naast het tijdschrift ook transcripties uit van kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken uit. Dezelfde doop- trouw- en begraafboeken die ook zijn in te zien in het Rijksarchief.
Nijland nakomelingen kunnen worden gevonden in de volgende transcripties:
Lc-3transcriptie doopboek Lochem (1665-1697);
auteurs J.B. Baneman en J.G. Baneman-Wout, uitgave december 1987
Lc-4transcriptie van R.B.S. 1070.2, doopboek Lochem (1697-1717);
auteurs H. te Hasseloo en J.B. Baneman, uitgave 16 mei 1997
Lc-9transcriptie trouwboek Lochem (1665-1697);
auteurs J.B. Baneman en J.G. Baneman-Wout, uitgave oktober 1987
Lc-10transcriptie trouwboek Lochem (1698-1723);
auteur J.B. Baneman, uitgave januari 1988
Lc-11transcriptie trouwboek Lochem (1723-1767), deel A 1723-1767;
auteurs J.B. Baneman en J.G. Baneman-Wout, uitgave juli 1988
Lc-11transcriptie trouwboek Lochem (1723-1767), deel B 1743-1767;
auteurs J.B. Baneman en J.G. Baneman-Wout, uitgave juli 1988
Rl-1transcriptie doopboek Ruurlo (1670-1723);
auteur H. Altena-Kerkhof, uitgave december 1988
Rl-2transcriptie doopboek Ruurlo (1734-1771);
auteur H.J. Hoornenborg, uitgave juni 1988
Rl-3transcriptie doopboek Ruurlo (1772-1811);
auteur H. Altena-Kerkhof, uitgave februari 1989
Rl-4transcriptie trouwboek Ruurlo (1670-1732);
auteur H. Altena-Kerkhof, uitgave mei 1988
Rl-5transcriptie trouwboek Ruurlo (1734-1771) + lidmaten (1733-1771);br>auteur H.J. Hoornenborg, uitgave juni 1988
Rl-6transcriptie trouwboek Ruurlo (1772-1811);
auteur H. Altena-Kerkhof, uitgave december 1988
Gs-5transcriptie van R.B.S. 336 dl 1, trouwboek Geesteren (1651-1727);
auteurs Henk en Leny Altena, Correctie en index: A. Koster, uitgave september 1990
Gs-6transcriptie van R.B.S. 336 dl 2, trouwboek Geesteren (1728-1811);
auteurs Henk en Leny Altena, Correctie en index: A. Koster, uitgave september 1990
Bc-5transcriptie van R.B.S. 323, doopboek Borculo (1721-1771);
auteurs J.S.M.G. van Holten-ter Horst, J.B. Baneman, m.m.v. K. Westra, uitgave 15 augustus 1995
Bc-6transcriptie van R.B.S. 325, doopboek Borculo (1772-1811);
auteurs J.S.M.G. van Holten-ter Horst, J.B. Baneman m.m.v. K. Westra, uitgave 15 augustus 1995
Bc-8transcriptie van R.B.S. 323, trouwboek Borculo (1721-1771);
auteurs J.B. Baneman en K. Westra, uitgave 15 augustus 1995
Bc-10transcriptie van R.B.S. 326, trouwboek Borculo (1772-1810);
auteurs J.B. Baneman en K. Westra, uitgave 15 augustus 1995
Bc-11transcriptie van R.B.S. 329, 330, 340, 341, 348 en 342, de trouwboeken van huwelijkscommissarissen van Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo (1796-1811);
auteur J.B. Baneman, uitgave 16 mei 1997
EB-4transcriptie van R.B.S. 607, trouwboek Eibergen (1653-1724);
auteurs J.B. Baneman en J.D. Kamperman, uitgave 15 februari 2001
EB-5transcriptie van R.B.S. 607, trouwboek Eibergen (1724-1774);
auteurs J.B. Baneman en J.D. Kamperman, uitgave 15 januari 2001
 
Transcripties zijn te bestellen bij J. Klompenhouwer
HASOok de Historische Archeologische Stichting (H.A.S.) brengt transcripties uit.
Nijland nakomelingen zijn te vinden in Bronnenuitgave nr.3 Dopen en Geboorten Geesteren (1 augustus 1773 - 10 augustus 1811), uitgave september 1995, ISBN 90-801882-3-9
Genlias De Rijksarchiefdienst is bezig om huwelijksgegevens uit de burgelijke stand via Internet beschikbaar te stellen. Burgelijke stand gegevens (vanaf 1811) van alle achterhoekse gemeentes zijn nu toegankelijk. Met behulp van Genlias zijn ook nakomelingen buiten de Achterhoek opgespoord. Voor de detailgegevens zijn overigens weer de aktes in het Rijksarchief geraadpleegd.
Frits Toevank Frits Toevank heeft de bewoningsgeschiedenis van veel Ruulose gebouwen, waaronder boerderijen waar Nijland afstammelingen in hebben gewoond, op CD-ROM gezet. (Zie ook: De website met beschrijving van de CD-ROM over de Geschiedenis van Ruurlo
Renato Franzen Het Instituto Genealogico do Rio Grande do Sul in BraziliŽ houdt zich met genealogie in het zuiden van BraziliŽ bezig. Renato Franzen van dit instituut heeft mij de gegevens aangeleverd over meer dan 400 Braziliaanse Nijland nakomelingen.
Personen mw. C. Heeze
C. Honcoop (website)
M.F. Jeronimus
F.J. de Jonge (website)
mw. A. Kleijheeg-Meijlink
J. Kuijntjes (website)
www.korten-info.nl (Deze website bestaat inmiddels niet meer. De maker ervan is onbekend.)
H. Kwakkel
I. Livestro (website)
J. Menger (website)
G.J. Mengerink (website)
B. Meutstege
J. Meutstege
mw. H. Nijland-Oenema
H. Offereins (website)
D.J. Oldenboom
B. Onstein (website)
mw. J.G. te Spenke-Niessink
H.J. Radstake (website)
B. Stegeman
W. Tammel (website)
T. Voordouw
J. Wielmaker
I. Wunnekink
J. Zwiers
Ieder van de genoemde personen heeft met het aandragen van informatie bijgedragen aan dit afstammingsoverzicht. Speciale vermelding verdienen, zonder de anderen te kort te willen doen, Ted Voordouw en Harry Kwakkel, die veel gegevens uit hun eigen genealogisch verzameling ter beschikking hebben gesteld.
Publicaties "Het Mulderij-boek", december 1987, auteur: E. de Jonge (Beekbergen, tegenwoordig in Emst). Het boek is in te zien bij CBG en NGV.
Hendrick Mullerije, vader van Jan Mullerije (later Jan Nijland), is volgens de auteur ook de vader van Berend Mullerije. Mijn onderzoek laat zien dat Berend w.s. zijn schoonzoon, en zeker niet zijn zoon is. Marie Mulderije en Berend Mulderije, zijn als Marie ter Braeck en Berend Cornagoor met elkaar in het huwelijk getreden. Marie is waarschijnlijk een zus van Jan Mullerije (Nijland). Het echt harde bewijs daarvoor ontbreekt overigens. De eerste generaties die in het Mulderij boek worden genoemd zijn opgenomen in het overzicht (en aangevuld).
  "De Nakomelingen van DJH en GGH", 1989, auteur: Jenny Harmsen-Gerretsen. Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jaar 6, nr 4, november 1989, blz 89.77 e.v.
  "Het geslacht Petershagens of Hagens uit Geesteren", 1999, auteurs: A. J.Hagen en F. Reitsma. Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jaar 16, nr 2, mei 1999, blz 99.71, en jaar 16, nr 3, blz 99.99
© henk nijland, 2003-2005Bij gebruik van Internet Explorer heeft deze site een aantal extra mogelijkheden.
 

home | e-mail