Mulder Genealogie: bronnen
Dieser Seite gibts nur in Hollšndisch / This page is only in dutch. home e-mail  
Per gegeven in mijn bestand heb ik de bron waar dat gegeven aangetroffen is, geregistreerd. Hieronder is volstaan met slechts een opsomming van de gebruikte bronnen.
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Van het CBG zijn kopieŽn van persoonskaarten en persoonslijsten van Mulder afstammelingen, die na 1939 overleden zijn, verkregen.
Historisch Centrum Overijssel (HCO) Het Historisch Centrum Overijssel (HCO), ontstaan uit het samengevoegde Rijksarchief Overijssel en Stedelijk Archief Zwolle, en gevestigd aan de Eikstraat in Zwolle, herbergt de archieven van de Burgelijke Stand van alle Overijsselse gemeenten, m.u.v. Deventer. Ook zijn hier alle kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 ter inzage. Daarnaast vele andere Overijsselse stukken. Mulder nakomelingen, geboren voor 1811, zijn gevonden in de kerkelijke boeken van Enter, Rijssen en Wierden. Uit de periode na 1811 zijn Mulder-nakomelingen gevonden in actes van de Burgelijke Stand van Bathmen. Via haar website zijn de huwelijksactes voor zover betrekking hebbend op Overijssel ter inzage.
Gelders Archief Het Gelders Archief herbergt de archieven van de Burgelijke Stand van alle Gelderse gemeenten. Mulder nakomelingen zijn gevonden in de actes van de Burgelijke Stand van Gorssel.
Gemeente Gorssel Tegenwoordig zijn de archieven van Gorssel te raadplegen inZutphen. Voor dit overzicht is nog het archief van de Burgelijke Stand in het gemeentehuis in Gorssel geraadpleegd.
Gemeente Bathmen Tegenwoordig zijn gegevens van het Bevolkingsregister en Burgelijke stand van Bathmen te raadplegen in het stadsarchief in Deventer. Voor dit overzicht is nog het gemeentehuis in Bathmen bezocht, en is daar het bevolkingsregister geraadpleegd.
© henk nijland, 2003Bij gebruik van Internet Explorer heeft deze site een aantal extra mogelijkheden.
 

home | e-mail