Menop Genealogie: bronnen
Diese Seite gibts nur in Hollšndisch / This page is only in dutch. home e-mail  
Per gegeven in mijn bestand heb ik de bron waar dat gegeven aangetroffen is, geregistreerd. Hieronder is volstaan met slechts een opsomming van de gebruikte bronnen.
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Van het CBG zijn kopieŽn van persoonskaarten en persoonslijsten van Mulder afstammelingen, die na 1939 overleden zijn, verkregen.
Historisch Centrum Overijssel (HCO) Het Historisch Centrum Overijssel (HCO), ontstaan uit het samengevoegde Rijksarchief Overijssel en Stedelijk Archief Zwolle, en gevestigd aan de Eikstraat in Zwolle, herbergt de archieven van de Burgelijke Stand van alle Overijsselse gemeenten, m.u.v. Deventer. Ook zijn hier alle kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 ter inzage. Daarnaast vele andere Overijsselse stukken. Menop nakomelingen, geboren voor 1811, zijn gevonden in de kerkelijke boeken van Bathmen. Uit de periode na 1811 zijn Menop-nakomelingen gevonden in actes van de Burgelijke Stand van Markelo, Goor en Diepenheim. Via haar website zijn de huwelijksactes voor zover betrekking hebbend op Overijssel ter inzage.
Gemeente Gorssel Tegenwoordig zijn de archieven van Gorssel te raadplegen inZutphen. Voor dit overzicht is nog het archief van de Burgelijke Stand in het gemeentehuis in Gorssel geraadpleegd.
Gemeente Bathmen Tegenwoordig zijn gegevens van het Bevolkingsregister en Burgelijke stand van Bathmen te raadplegen in het stadsarchief in Deventer. Voor dit overzicht is nog het gemeentehuis in Bathmen bezocht, en is daar het bevolkingsregister geraadpleegd.
Gelders Archief Het Gelders Archief herbergt de archieven van de Burgelijke Stand van alle Gelderse gemeenten. Ook zijn hier alle kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 ter inzage. Menop nakomelingen zijn gevonden in de actes van de Burgelijke Stand van Gorssel.
Stichting Heemkunde Markelo CD-ROM, getiteld "OONZE VOLK". Deze bevat alle Markelose Doop-, Trouw- en Begraafgegevens vanaf plm 1670 en alle geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens uit de Markelose Burgerlijke stand vanaf 1811 tot 1930. Hieronder een aantal Menop-nakomelingen.
Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek Het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderij onderzoek (OTGB) brengt naast het tijdschrift ook transcripties uit van kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken uit. Dezelfde doop- trouw- en begraafboeken die ook zijn in te zien in het Rijksarchief. Het huwelijk van de Menop stamouders is gevonden in de transcriptie Ne-8 Trouwen Neede 1689-1771, transcriptie Ne-8 van R.B.S. 1128.3, trouwboek Neede (1689-1771), auteur J.B. Baneman, uitgave april 1991. Index door Henk Nijland, mei 1999.
Personen Mevr. D. Haarhendriks
H.W. Menop
M. Vreeman
J. Boswinkel
© henk nijland, 2003Bij gebruik van Internet Explorer heeft deze site een aantal extra mogelijkheden.
 

home | e-mail