Creemer Genealogie: bronnen
Diese Seite gibts nur in Holländisch / This page is only in dutch. home e-mail  
Per gegeven in mijn bestand heb ik de bron waar dat gegeven aangetroffen is, geregistreerd. Hieronder is volstaan met slechts een opsomming van de gebruikte bronnen.
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Van het CBG zijn kopieën van persoonskaarten en persoonslijsten van Creemer afstammelingen, die na 1939 overleden zijn, verkregen. Het CBG heeft ook een Creemer dossier. Op deze wijze op het spoor gekomen van een nakomeling overleden in Velp.
Rijksarchief Overijssel Het Rijksarchief Overijssel, gevestigd aan de Eikstraat in Zwolle, herbergt de archieven van de Burgelijke Stand van bijna alle Overijsselse gemeenten. Ook zijn hier bijna alle kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 ter inzage. Daarnaast vele andere Overijsselse stukken. Creemer-nakomelingen, geboren voor 1811, zijn gevonden in de kerkelijke boeken van Hardenberg en Gramsbergen. Uit de periode na 1811 zijn Creemer-nakomelingen gevonden in actes van de Burgelijke Stand van dezelfde gemeenten. Ook zijn registers uit het Graafschap Bentheim (Laar, Wielen Wilsum, Uelsen) ter inzage.
Historiekamer Hardenberg Heeft veel historisch materiaal online. Daarnaast is bij de Historiekamer, gevestigd aan de Voorstraat in Hardenberg ook veel informatie over onroerend goed overdrachten, enz. ter inzage.
Genlias De Rijksarchiefdienst is bezig om huwelijksgegevens uit de burgelijke stand via Internet beschikbaar te stellen. Burgelijke stand gegevens (vanaf 1811) van alle Drentse zijn nu toegankelijk. Met behulp hiervan zijn Creemer nakomelingen in Coevorden opgespoord.
Ortsfamilienbücher Op de site http://www.online-ofb.de heeft Theo Davina uit Nordhorn DTB's uit het Graafschap Bentheim online late zetten. Creemer nakomelingen zijn in de DTB's van Uelsen gevonden.
Personen B. Creemer
mw. G.G. Creemer
mw. G. Oosting-Tangenberg
mw. I. Schlepers-Meilink
A. Sierink
mw. J. Ward
E. Wolbink
© henk nijland, 2003-2005Bij gebruik van Internet Explorer heeft deze site een aantal extra mogelijkheden.
 

home | e-mail