Brinks Genealogie: bronnen
Diese Seite gibts nur in Hollšndisch / This page is only in dutch. home e-mail  
Per gegeven in mijn bestand heb ik de bron waar dat gegeven aangetroffen is, geregistreerd. Hieronder is volstaan met slechts een opsomming van de gebruikte bronnen.
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Van het CBG zijn kopieŽn van persoonskaarten en persoonslijsten van Mulder afstammelingen, die na 1939 overleden zijn, verkregen.
Historisch Centrum Overijssel (HCO) Het Historisch Centrum Overijssel (HCO), ontstaan uit het samengevoegde Rijksarchief Overijssel en Stedelijk Archief Zwolle, en gevestigd aan de Eikstraat in Zwolle, herbergt de archieven van de Burgelijke Stand van alle Overijsselse gemeenten, m.u.v. Deventer. Ook zijn hier alle kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 ter inzage. Daarnaast vele andere Overijsselse stukken. Brinks nakomelingen, geboren voor 1811, zijn gevonden in de kerkelijke boeken van Holten. Uit de periode na 1811 zijn Brinks-nakomelingen gevonden in actes van de Burgelijke Stand van Holten, Markelo, en Diepenheim. Via haar website zijn de huwelijksactes voor zover betrekking hebbend op Overijssel ter inzage.
Stichting Heemkunde Markelo CD-ROM, getiteld "OONZE VOLK". Deze bevat alle Markelose Doop-, Trouw- en Begraafgegevens vanaf plm 1670 en alle geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens uit de Markelose Burgerlijke stand vanaf 1811 tot 1930. Hieronder vele Brinks-nakomelingen.
Personen H.J. Brinks / Oslo: heeft gegevens van de Brinks-Dreteler tak aangedragen.
mevr. M. van Tilburg-Thoms
P.C. van Keulen
© henk nijland, 2003Bij gebruik van Internet Explorer heeft deze site een aantal extra mogelijkheden.
 

home | e-mail